Bir Gençlik Medya

Kurumsal Kimlik Neyi Tanımlar?.

Dünya çapında yaşanan popülariteyle birlikte arz ve talep hızla artış göstermeye başlamıştır. Bir ürüne olan yoğun istek ve beraberinde oluşan talep markalaşmanın doğmasına neden olmuş, markalaşmayla birlikte kurumsallık ve kurumsal kimlik ilkesi de ortaya çıkmıştır. Üretimden çok tüketimin yoğun yaşandığı çağımızda ise markalaşma artık zorunlu bir hale gelmiştir.

Markalaşmayla birlikte kurumsal kimlik kavramı hayatımıza girmiş ve merak konusu olmuştur. Globalleşen üretim ve tüketimin uluslararası alanda kazandığı stratejik önem, ürün ve hizmet sektöründe yeni bir çağın açılmasına ön ayak olmuştur. Bu çağ markalaşmanın ve kimliğin ne derece önemli olduğunu gösterirken, dünyada da yeni pazarların açılmasını sağlamıştır. Pazar payına sahip olabilmek ancak iyi bir kurumsal kimlikle mümkün olabilir.

Kurumsal Nedir?

Kurumsal; belli normlar çerçevesinde ilerleyen, kemik yapısının başında bir yöneticisinin ve altında çalışan kesiminin bulunduğu, kendi içerisinde parçalardan oluşan sistemin bütününe denilmektedir.

Kurumsal Kimlik Ne Demek?

Kimlik aslında tanımlayıcı ve sahip olunan niteliklerin, betimleyici tasvirlerden oluşan olgu örneğidir. Bununla birlikte artık kimlik sıfatı insanlar haricinde birçok şeyi anlatmak içinde kullanılmaktadır. Tanımsal olarak kurumsal kimlik; bir kurumun hedef kitlesi tarafından tanınmasını sağlama, kuruluşu, yönetimi ve işleyişi hakkında bilgi sahibi edindirme yöntemidir. Kurumsallaşmanın ve küreselleşmenin bir getirisi olan kimlik, bir kurumun nelere sahip olduğunun, nitelik ve niceliklerinin tanıtılmasında büyük rol sahibidir.

Kurumsal Kimlik Nasıl Oluşur?

Kurumsal kimlik oluşturma aslında hedef kitle ile kurum arasındaki bağı kuvvetlendirme olayıdır. Yani kurum oluşturduğu veya oluşturacağı kimlik ile potansiyel ve sadık kitlesinin hafızasında yer edinmeyi amaçlar. Bunun içinde kurum oldukça etkileyici ve kalıcı bir kimliğe sahip olmalıdır. Kurumsal kimliğin oluşturulmasında ilk hedef görsel olarak kalıcı olmaktır. Kimliğin başarılı olabilmesi iyi bir AR-GE ve ekip çalışmasından geçer.

Kurumsal Kimlikte Olması Gereken Özellikler

Kurumsal kimliğin oluşturulma ve oturtulma süreci oldukça meşakkatlidir. Bunun için öncelikle bir kurumsal kimliğin taşıması gereken özelliklerin iyi bilinmesi gerekir.

Bu özelliklerden bazıları kısaca şunlardır;

 • Öncelikle kurumun nasıl bir hedef kitleye hitap edeceği belirlenmelidir.
 • Belirlenen hedef kitlenin arz ve talep oranı bilinmelidir.
 • Kurumsal kimliğin vurucu ve dikkat çekici olmasına öncelik verilmelidir.
 • Hatırlanabilir ve akılda kalıcı olmalıdır.
 • Kimliğin kurumu şeffaf olarak yansıtması gerekir.
 • Kurumun vizyon ve misyonuna yer verilmelidir.
 • Çağın gerekliklerine cevap vermelidir.
 • Teknolojiden yararlanılmalıdır.

Başarılı bir kurumsal kimlik; hem kurumun, hem kazanmak istediği kitlenin, hem de iç ve dış pazarın isteklerine cevap verecek kabiliyette olması gerekir.

Kurumsal Kimliğin Önemi

İş dünyasında ürün, hizmet ve talebin karşılanması önemli olduğu gibi kurumun kimliği de o kadar önemlidir. Kimlik bir nevi kurumun sahip olduğu imajın belgelendirilmesidir. Ortaya konan bir imaj, saygınlık ve tanınırlık varsa bunun kimlikle bağdaştırılması gerekir. Kurumun markalaşmasına giden yolda en önemli silahı sahip olduğu kimliğidir. Sahip olunan bu kimlik kurumları birbirinden ayıran belirleyici unsurların başında gelir. İyi bir kimliğe ve imaja sahip olmak kurumlar arası rekabette oldukça önemlidir. Kimlik bağdaştırıcı olduğu gibi kurumun parçalar halinde bulunan unsurlarını da bütünleştiricidir.

Kurumsal Kimliğin Avantajları

Kurumsal kimliğin rekabet dünyasında stratejik birçok avantajı vardır. Bu avantajlar kısaca şöyledir; öncelikle her marka bir kurumun temsilcisidir. Markaya ilgi duyan kitlenin sadakati ancak kurumun kimliği ile sağlanır. Diğer bir avantaj ise farkındalıktır. Marka farkındalığının adımlarından birisi ise oluşturulan kimliktir. Her marka içerisinde bir mesaj barındırır. Bu mesajın okunulabilir olması da ancak kurumsal kimlikle sağlanır. Kurumsal kimlik hedef kitlenin kuruma olan güveninin kemikleşmesine yardımcı olur.

Kurumsal Kimliğin Dezavantajları

Avantajların yanı sıra elbette rekabet dünyasında kurumsal kimliğin neden olduğu dezavantajlarda bulunuyor. Örneğin; kimlik oluşturmak veya resmi bir kimliğe sahip olmak kolay değildir. Oldukça maliyetli ve zaman alan bir süreçtir. Eşsiz ve çarpıcı tasarımlar finansal olarak kurumu zora sokabilir. Diğer bir dezavantaj ise güçlükleri beraberinde getirmesidir. Hedef kitle analizleri, pazar etütleri gibi ekip ve profesyonellik gerektiren AR-GE çalışmaları oldukça karmaşıktır. Bu dezavantajlar kurumu ve kimliği zarara uğratabilir.

Kurumsal Kimlik Algısı Oluşturma

Artık hedef kitle ile kurulan iletişim ve kurumun bağdaştırılması algıya dayalı olmak zorundadır. Kurumun veya markanın daha çok tercih edilebilmesi için hedef kitlenin algısına hükmetmesi gerekiyor. Kurumun binlerce marka içerisinden seçilebilir olması ancak sahip olduğu kimliğe bağlıdır. Bunların başarılı olabilmesi içinde kurumsal kimliğin nelerden oluştuğu bilinmelidir.

Kimliği oluşturan başlıca ögeler şunlardır;

 • Kurum adı: Öncelikle kurum adı seçerken hassas olunmalıdır. Konulacak isim orijinal ve kurumun politikasını yansıtıcı olmalıdır.
 • Renkler: Her rengin kendine ait bir anlamı ve enerjisi bulunuyor. Kullanılacak olan renkler kurumun düşüncelerini temsil edecek şekilde olmalıdır. Kurum markalaşmaya giden yolda renkleri göz ardı etmemelidir.
 • Markalaşmanın olmazsa olmazı logodur. Logo kimliğin dışarıdan görünüşüdür. Görsellik, oluşturulmak istenen algının yönetilmesinde en önemli faktördür.
 • Netlik ve şeffaflık: Kurum, fikir karmaşalarından ayrıştırılmış ve net hükümlere sahip olmalıdır. Net düşüncelerin yanı sıra bu fikirlerini, vizyon ve misyonunu hedef kilesine şeffaf olarak yansıtması gerekir.

Zira hedef kitlenin kafasında oluşan soru işareti markanın ve kurumun zarar görmesine neden olur.

Kurumsal Kimlik Neleri Kapsar?

Kurumsal kimlik, kurumu içeride ve dışarıda yansıtan unsurların bütününü kapsar. Bu unsurlar arasında kurum adı ve politikası, logosu, sloganları kuruma ait kartvizitleri, kurumun birçok basın organlarında ve mecralarında yazılı, sesli ve görsel olarak yaptığı reklamları, tanıtıcı materyalleri, iletişim ağları, sosyal medya hesapları, web siteleri, dönem içi kar, zarar payları bulunuyor. Kurumun sahip olduğu kimlik iç ve dış pazarda sahip olduğu bu unsurları yansıtmasını sağlıyor.

 

 

diğer yazılar .
Hemen Tanışalım .
Yeni projeler bizi her zaman heyecanlandırır.
Bizimle iletişime geçin.